پیوندها  

تربیت مدرسین دوره الزامی گزارش نویسیطبق مصوبه تاریخ 97/03/25کمیته آموزش، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان در نظر دارد؛ نسبت به تربیت مدرسین آموزشی دوره الزامی گزارش نویسی، از بین اعضای سازمان اقدام نماید. لذا به اطلاع کلیه متقاضیان می رساند از تاریخ درج این خبر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه 20 شهریور ماه نسبت به درخواست و ارایه مستندات بر اساس شرایط ذیل با مراجعه به واحد آموزش سازمان، اقدام نمایند.

شرایط مدرسین بومی دوره الزامی گزارش نویسی

الف) حسن شهرت اجتماعی و شغلی

ـ نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر

ـ نداشتن محکومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت های حرفه ای

ـ عدم تخطی از اصول و شئون اخلاق و رفتار حرفه ای به نحوی که منجر به محکومیت انتظامی قطعی درجه سه یا بالاتر شده باشد.

ب) صلاحیت علمی

ـ دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در یکی از رشته های اصلی مهندسی ساختمان

ـ دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته اصلی با گذشت حداقل 10 سال از زمان فارغ التحصیلی

ـ داشتن حداقل 5 سال سابقه آموزش و تحقیق حرفه ای و دانشگاهی در زمینه های حرفه ای مهندسی

ـ گذارندن حداقل5 دوره آموزشی مصوب وزارت راه و شهرسازی مربوط با حرفه مهندسی پس از مدرک کارشناسی ارشد

ـ دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه آموزش حرفه اي مهندسی در یکی از رشته های اصلی

ج) صلاحیت حرفه ای

ـ عضویت حداقل 5 سال در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

ـ دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی حداقل پایه دو در یکی از رشته های اصلی به اضافه حداقل یک سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه دو

ـ اشتغال به یکی از امور فنی طراحی،محاسبه، نظارت، عملیات اجرایی، نقشه برداری، کنترل و بازرسی، امور آزمایشگاهی و مانند این عناوین

ـ عضویت حداقل 3 سال در یکی از کمیته های مرتبط با امور حرفه ای سازمان استان

به مهندسینی که دارای مدارک زیر باشند امتیاز ویژه تعلق می گیرد.

  1. دارندگان مدرک کارشناس رسمی دادگستری
  2. دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر در رشته تحصیلی حقوق با کلیه گرایشها
  3. دارندگان مدرک کارشناسی ماده 27

بررسی احراز شرایط مذکور به وسیله کمیته آموزش سازمان که با حضور نماینده اداره کل راه و شهرسازی استان و نماینده هیأت مدیره سازمان تشکیل می گردد؛ خواهد بود.

 نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

تبلیغات  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ