پیوندها  

سمینار دو روزه نکات کاربردی و چک لیست نظارت تاسیسات برقی ساختمان ها با همکاری سازمان و انجمن صنفی کارفرمایی برق استان در دانشکده مائده گرگان برگزارشد.سمینار دو روزه نکات کاربردی و چک لیست نظارت تاسیسات برقی ساختمان ها  با همکاری سازمان  و انجمن صنفی کارفرمایی برق استان در دانشکده مائده گرگان برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان مهندس سید حامد قدس علوی عضو رشته برق در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان در این سمینار گفت: مقررات ملی ساختمان  بـه عنـوان فراگیرتـرین ضـوابط موجـود در عرصـه صنعت ساخت و ساز است و بی تردید نقش مؤثري در بهبود و ارتقا کیفیت ساخت و ساز خواهد داشت.

سید حامد قدس علوی یکی از وظایف سازمان را بالا بردن سطح علمی مهندسان دانست و افزود :مقررات تدوین شده به خودي خود متضمن کیفیت سـاختمان هـا نیـستند بلکـه باید به امر ترویج آموزش آن در بین جامعه مهندسی کـشور نیز توجه ویژه داشت.

قدس علوی افزود ؛ با توجه به ویرایش جدید مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمان که حاوی نکات کاربردی وبه روز می باشد برگزاری چنین سمینارهایی ضروری است .

شایان ذکر است این سمینار دو روزه  در روزهای ۱۲ و۱۳ اردیبهشت ماه در دانشکده مائده گرگان با حضور استاد دکتر ایمان سریری  عضو کارگروه های برق شورای مرکزی برگزارشد.نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

تبلیغات  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ