پیوندها  

برگزاری مسابقات متنوع ورزش های همگانی ویژه بانوان عضو سازمانبرگزاری مسابقات متنوع ورزش های همگانی ویژه بانوان عضو سازمان

مسابقات متنوع ورزش های همگانی ویژه بانوان عضو سازمان روز پنجشنبه ۹۸/۱۱/۰۳  از ساعت ۸:۳۰ صبح الی ۱۲ در ورزشگاه آزادی گرگان، سالن امام خمینی«ره» برگزار می گردد. از کلیه بانوان علاقه مند عضو سازمان جهت شرکت در این مسابقات دعوت بعمل می آید.