پیوندها  

فراخوان دفتر نمایندگی آزادشهرفراخوان دفتر نمایندگی آزادشهر

قابل توجه مهندسان معماری و مکانیک دارای صلاحیت طراحی و نظارت ( پایه یک)

با توجه به اعلام نیاز دفتر نمایندگی آزادشهر به تعداد محدودی مهندس معماری و مکانیک با صلاحیت طراحی و نظارت ( پایه یک) جهت ارایه خدمات در حوزه دفتر نمایندگی آزادشهر، از کلیه واجدین شرایط دعوت میشود حداکثر ظرف مدت 48 ساعت به سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان واحد عضویت وصدور پروانه مراجعه نمایند.نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

تبلیغات  

آرشیو