پیوندها  

انتخاب چهره سال در گروه روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان برای دومین سال متوالی از آن سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان شد.انتخاب چهره سال در گروه روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان برای دومین سال متوالی از آن سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان شد.  

محمد ابراهیم پور  رییس  سازمان  نظام مهندسی  ساختمان گلستان چهره سال  در گروه «روسای سازمان نظام‌مهندسی استان ها»    

به گزارش روابط عمومی سازمان به نقل از «دبیرخانه جشنواره چهره سال راه و ساختمان» در این جشنواره  رای گیری از ساعت ۱۲ پنجم بهمن ماه آغاز شد و تا ساعت ۱۲ امروز دوازدهم بهمن  ماه ۹۸ به کار خود ادامه داد  که در نهایت، ۳۹« منتخب از بین دسته‌‌های هشت‌گانه چهره سال (مدیریت شهری ،عمرانی و ساختمانی) با آرای مردمی انتخاب شدند.

نتایج آرا مردمی در گروه «روسای سازمان نظام‌مهندسی استان ها» کمتر از  ۱۰ هزار عضو به شرح ذیل می باشد:

محمد ابراهیم پور رییس سازمان نظام مهندسی استان گلستان نفر اول با ۱۰۸۱۰ رای

سعید یزدانی، رییس سازمان نظام مهندسی استان همدان نفر دوم با ۱۰۶۲۲ رای

امین مقومی رییس سازمان نظام مهندسی استان قم نفر سوم با ۸۹۲۵ رای

 نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

تبلیغات