پیوندها  

گزارش عملکردنظارت عالیه گازگزارش فعالیتهای کمیته نظارت عالیه گاز در سال 91 و 92

1- بازرسی و نظارت عالیه از کارهای انجام شده در سطح استان اعم از حل اختلاف یا بازدیدهای رندومی بالغ بر 35

 2- برگزاری جلسات توجیهی با اعضاء شوراهای روستایی پس از مجوز آغاز فعالیت گاز رسانی از سوی شرکت گاز ناحیه در راستای هماهنگی و آموزش ساکنین روستا به سبب آمادگی و همکاری با مجریان و بازرسین همچنین بالا بردن موارد ایمنی حین انجام کار و پس از بهره برداری از گاز خانگی.

3- صدور مجوز فعالیت های مجری گاز برای مهندسین متقاضی که صلاحیت آن را براساس شیوه نامه اصلاحی و دستورالعمل های بخش گاز سازمان نظام مهندسی و مسکن و شهرسازی بدست آورده اند پس از برگزاری جلسه توجیهی و ارائه توضیحات لازم درخصوص اهمیت کار ، شرح وظائف (بالحاظ نمودن دوره کار آموزی) و معرفی به دفتر نمایندگی جهت شروع کار.

4- بررسی و صدور درخصوص متقاضیان جابجایی محل فعالیت در امر بازرسی یا مجری گاز با توجه به دستورالعمل ها و مصوبات کمیته نظارت عالیه گاز (طی هماهنگی با دفاتر نمایندگی و تسویه حساب های لازم در این خصوص).

5- بررسی و صدور رای درخصوص مهندسین متقاضی تغییر فعالیت از بخش مجری گاز به بازرسی و یا بالعکس برابر دستور العمل ها و مصوبات کمیته نظارت عالیه گاز.

6- بررسی راهکارهای فنی در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی گاز رسانی خانگی ، تهیه دستورالعملهای اجرائی و ابلاغ آنها به دفاتر نمایندگی و انجمن های پیمانکاران گاز

7- تشکیل جلسات توجیهی با مهندسین بازرس گاز به همراه هیات مدیره انجمن پیمانکاران گاز و مسئول بخش گاز در دفاتر نمایندگی سازمان به دفعات در جهت بررسی و حل مشکلات واقع شده به همراه پاسخگویی به موضوعات و موارد مشابه و ایجاد همکاری و هماهنگی بیشتر مابین بازرسین و مجریان ، در دفاتر نمایندگی آق قلا ، بندرترکمن ، مینودشت، کلاله ، گنبد و گرگان به همراه تأکید در رعایت حسن اخلاق در شیوه بازرسی در برخورد با مالکین و مجریان توصیه به انجام توصیه و توضیح در امر ایمنی و نگهداری دستگاه های گاز سوز و دودکش ها به مشترکین.

8- برگزاری جلسه مشترک با نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت درخصوص مشکلات رخ داده مابین مجریان تجربی گاز ، انجمن های گاز و سازمان نظام مهندسی و مسکن و شهرسازی حسب دستور سازمان مسکن و شهرسازی استان.

9- بررسی و صدور رای درخصوص اعتراض یا شکایت مجریان گاز از نحوه بازرسی مهندسین که با طرح موضوع و درصورت لزوم دعوت از طرفین و بازدید از کار انجام شده ، اخذ تصمیم میگردد ، که با صدور رای یا ارجاع به شورای انتظامی پرونده جمع بندی می شود.

10- بررسی درخواست انجام لوله کشی گاز برای مستمندان و معرفی شدگان کمیته امداد ، بنیاد شهید و یا شرکت ملی گاز با توجه به بودجه تخصیصی براساس دستور هیات مدیره محترم و دریافتی هایی ناشی از جریمه های مصوب که با تعیین و اعلام میزان ریالی تخصیصی رایگان به همراه مشخص نمودن بازرس و مجری با معرفی به مشترک اقدام لازم هماهنگ می گردد. (15 مورد)

11- بررسی اعتراض یا شکایت بازرسین گاز و یا مالیکن از مجریان لوله کشی گاز و صدور رای پس از طرح موضوع و دعوت از طرفین و یا بازدید از کار اجرائی ، اخذ تصمیم بعمل آمده و در موارد لزوم و تشخیص به شورای انتظامی ارجاع گردد.

12- بررسی مسائل اداری یا فنی مورد درخواست دفاتر نمایندگی مرتبط با بخش گاز درخصوص مشکلات فنی ، اخلاقی بازرسین و مجریان و یا اداری و مالی و اخذ تصمیم و اعلام نظر.

13- بررسی صورتجلسات ارجاعی دفاتر نمایندگی موضوع جلسات مهندسین بازرس گاز دفاتر ، در راستای بالا بردن سطح کیفی ، فنی و ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بیشتر در امر بازرسی و اعلام نقطه نظرات لازم.

14- برگزاری جلسات مشترک با کارشناسان شرکت گاز درخصوص اجرای شیوه یکسان و هماهنگ در بازرسی و برخورد مناسب با مجریان سهل انگار و متخلف و کاهش نواقص فنی.

15- ایجاد هماهنگی و ارائه راه حل های مدیریتی و انجام سیاست گذاری لازم در بالا بردن کیفیت و دانش بازرسین و راندمان بیشتر بخش گاز دفاتر نمایندگی ضمن هماهنگی با هیات مدیره محترم و مسئولین دفاتر سازمان.

16- سرعت بخشیدن به برقراری جریان گاز مشترکین اماکن مذهبی علی الخصوص در مناسبتها و ایام سوگواری ماه رمضان و محرم ضمن ایجاد وحدت رویه و هماهنگی با دفاتر نمایندگی و انجمن پیمانکاران گاز.

17- طرح موضوع خواسته کتبی استانهای دیگر ، بررسی و اعلام نظر و ارائه اطلاعات مورد نیاز به سازمان نظام مهندسی سایر استانها براساس دستورالعملها و مصوبات کمیته نظارت عالیه گاز.

18- بررسی و پیگیری موارد و موضوعات عنوان شده از شورای مرکزی ، اداره کل راه و شهرسازی و یا شرکت گاز و ارائه توضیحات لازم حسب شرایط و اطلاع رسانی در موارد لزوم.

19- بررسی پیشنهادات فنی یا مشکلات اجرائی در امر بازرسی و اجرا که توسط مهندسین بازرس یا مجریان مطرح میگردد و بررسی و اعلام نظر کمیته نظارت عالیه گاز در جهت حل مسائل و در صورت لزوم ارجاع به سازمان ذیربط مانند اداره کل راه و شهرسازی یا شورای مرکزی و دریافت پاسخ آنها.

20- برگزاری جلسات مشترک با کارشناسان امور مشترکین شرکت گاز در راستای هدفمند شدن یارانه ها و تهیه دستورالعمل و شیوه نامه اجرایی اشتراک مستقل (تغییر سیستم ها و درخواست کنتورهای جداگانه) با تهیه و تصویب شیوه نامه و اجرائی نمودن آن در سطح استان.

21- برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان بیمه و مشاور حقوقی سازمان در ارتباط با مبحث بیمه بازرسین و مجریان و موارد حقوقی شرکت های مجری گاز و در نهایت اصلاح مدارک و تائیدهای گاز در راستای احقاق وظائف حقوقی مهندسین.

22- برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان فروش و خدمات پس از فروش سیستم ها و دستگاه های ایمنی در گاز خانگی از قبیل سنسورهای نشت گاز ، شیرهای قطع گاز حساس به زلزله و فیوزهای گازی در راستای تقویت همکاری ها و ارائه خدمات صحیح به مالکین و مشترکین برابر دستورالعملهای مبحث 17 مقررات ملی ساختمان.

23- بررسی اعتراض و شکایات مجریان گاز تجربی نسبت به عدم رعایت صحیح مقررات و اساسنامه انجمن های گاز توسط هیات مدیره انجمن های گاز خانگی علی الخصوص در مبحث تقسیم بندی سهمیه و دریافتی های غیر معقول انجمن ها.

24- حضور در جلسات اداره کل راه و شهرسازی یا شرکت گاز استان باتفاق ریاست محترم سازمان و بررسی موضوعات مطرحه درخصوص نحوه انجام کار ، عملکرد مجریان ، بازرسین و فراهم نمودن رضایت مندی بالاتر مشترکین.

25- شرکت در جلسات شورای مرکزی یا وزارت راه و شهرسازی مرتبط با مبحث گاز خانگی (مبحث 17 مقرارت ملی ساختمان) و بررسی شیوه نامه گاز با توجه به شرایط استانی و بومی مناطق کشور.

26- بررسی و صدور رای درخصوص انجام خدمات بازرسی یا اجرایی گاز توسط مهندسین و مجریان در خارج محل فعالیت متقاضی بعنوان انجام کار بصورت مهمان برابر دستورالعمل های کمیته نظارت عالیه گاز و تصمیم گیری و مصوبات لازم درخصوص کاهش تقاضای مهمان به جهت کاستن موارد غیر واقعی و نگران کننده آن.

27- وضع قوانین و دستورالعمل های لازم درخصوص برخورد با مجریان متخاطی در راستای جلوگیری و کاهش از موارد انجام کار یا تغییر و توسعه لوله کشی ها بصورت غیر قانونی و یا انجام لوله کشی ها بدون ثبت و تائید نقشه ها ، با تشکیل جلسات کارشناسی متعدد در سازمان نظام و شرکت گاز و اعمال جرائم ریالی و غیر ریالی و حتی ارجاع پرونده متخلفین به شورای انتظامی سازمان.

28- برگزاری جلسات مشترک و یا حضور در جلسات شورای انتظامی در جهت همکاری و هماهنگی بیشتر قسمت های سازمان و اخذ نتایج و تصمیمات بهتر در موارد و مسائل پیش آمده در بخش گاز خانگی.

29- ارائه آخرین دستورالعمل های اجرائی و فنی به سایر ادارات ، نهادها ، انجمن انبوه سازان ، معماران و مالکین و سازندگان عمده در جهت جلوگیری و پیش گیری از مشکلات اجرائی لوله کشی ها و دودکشهای دستگاه های گاز سوز ضمن توجه به مباحث 14 ، 16 و 19 مقررات ملی ساختمان.

30- بررسی پرونده مجریان گاز و بروز رسانی مدارک و سوابق مجریان در راستای بالا بردن سطح دانش فنی و حذف مجریان فاقد صلاحیت و یا مجریانی که صلاحیت خود را از دست داده اند و تطبیق مدارک و سوابق با شرایط و دستورالعمل های جدید.

31- هماهنگی شرکت گاز و ابلاغ به دفاتر نمایندگی سازمان در برخورداری از آخرین دستورالعمل ها و قوانین شرکت گاز (علی الخصوص امور مشترکین) و دریافت اطلاعات فنی با توجه به تغییرات در اندازه و مدل کنتورها و رگلا تورهای گاز.

32- برگزاری کلاس های آموزشی مبحث 17 مقررات ملی ساختمان برای بازرسین یا مجریان لوله کشی گاز با همکاری انجمن مهندسین مکانیک و ضمن هماهنگی و همکاری با کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی.

33- پیگیری شکایات و اعتراض ادارات ، ارگانها و مشترکین از نرخ خدمات اجرایی مجریان گاز و ارتباط و مذاکره با اداره بازرگانی و سازمان بازرسی در جهت حل میزان تعرفه اجرائی گاز.

34- بررسی و پیگیری اعتراض مهندسین مجری گاز از عدم تمایل پیوستن به انجمن های گاز و درخواست حقوق و خدمات بالسویه برای مهندسین در دفاتر نمایندگی با ارجاع موضوع به سازمان مسکن و شهرسازی.

35- پیگیری و درخواست از هیات مدیره محترم سازمان در استفاده از خدمات مهندسین مکانیک شاغل در امر بازرسی گاز در دفاتر نمایندگی به جهت بالا بردن سطح کمی و کیفی خدمات تأسیسات مکانیک در سطح استان.

36- تهیه کتابچه راهنمای مشترکین و توضیع بین بازرسین و مجریان گاز ونیز بعضی از ادارات و سازمانها

37- حضور در جلسات هیات مدیره محترم سازمان حسب شرایط ، بررسی و ادای توضیحات لازم در جهت اخذ راهنمایی ها و صدور و تائید مصوبات راهگشا در بخش گاز.

38- انجام رتبه بندی مهندسین بازرس گاز باستناد ماده 4 و ماده 10 شیوه نامه تفاهم نامه گاز خانگی در رتبه های یک تا چهار

39- انجام رتبه بندی مجریان گاز با ستناد مواد 1،2،3 و ماده 10 شیوه نامه تفاهم نامه گاز خانگی در رتبه های چهارگانه بصورت دوره آزمایشی تا اعلام نتیجه نهایی و مصوب کمیته نظارت عالیه و توافق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان

40- تحقق رکن 4 شیوه نامه تفاهم نامه گاز خانگی یعنی ورود سازمان صنعت ، معدن و تجارت در کمیته نظارت عالیه گاز و شروع ساماندهی مجریان تجربی در راستای ماده 1 -2- 3 شیوه نامه  

                                                                                محمد رضا آلوستانی

                                                                                     دبیر کمیته نظارت عالیه گاز

  نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

گزارش تصویری  

آرشیو

تبلیغات  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ