پیوندها  

پاسخ عباس آخوندی به سه ابهام قانون نظام مهندسیتوسط وزیر راه و شهرسازی صورت گرفت

پاسخ  عباس آخوندی به سه ابهام قانون نظام مهندسی

وزير راه و شهرسازي در اجراي ماده 123 آئين نامه اجرائي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، سه مورد نظريه درخصوص رفع سكوت يا ابهام در خصوص تناسب اعضاي هيأت مديره با تعداد اعضاي نظام مهندسي، تصدي هم زمان سمت هاي هيأت مديره بازرس و عضويت در شوراي انتظامي استان و تعيين مرجع رسيدگي به تخلفات اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان ابلاغ كرد .به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان ، عباس آخوندي در نظريه 1/94 با شماره02/100/20545 مورخ1394/4/16 در مورد تناسب اعضاي هيأت مديره با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان گفت: در خصوص ابهام در ماده 61 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 در نحوه تناسب اعضاي هيات مديره با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان به تفكيك رشته‌هاي اصلي به شرح جدول موضوع اين ماده، پس از انتخاب يك نفر حائز بالاترين راي در هر رشته از هر گروه، تعيين بقيه اعضاي هيات مديره از هر رشته بايد متناسب با تعداد اعضاي نظام مهندسي استان در همان رشته به نسبت كل اعضاي نظام مهندسي استان با رعايت محدوده مقرر براي هر گروه در ماده 61 آيين‌نامه اجرايي قانون باشد. وی در نظريه 2/94 با شماره02/100/20544 مورخ 1394/4/16 درباره تصدي هم زمان سمت هاي هيأت مديره بازرس و عضويت در شوراي انتظامي استان افزود: در خصوص سكوت در آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب سال 1375 در موضوع تصدي هم زمان سمت‌هاي هيات مديريه اعم از اصلي يا علي البدل، بازرس و عضويت در شوراي انتظامي استان، با توجه به جدا بودن وظايف ذاتي سمت‌ها فوق و تفكيك اركان مذكور و جلوگيري از بروز تضاد منافع در صور مختلف از يك سو و ايجاد امكان كنترل غيرجانبدارانه، تصدي سمت‌هاي مذكور به صورت هم زمان ميسر و مقدور نمي باشد. عباس آخوندي در نظريه 3/94 با شماره 02/100/20543 مورخ 1394/4/16 درخصوص تعيين مرجع رسيدگي به تخلفات ناشي از سمت و حرفه اي اعضاي هيأت مديره و شوراي انتظامي استان تصريح كرد: در خصوص ابهام در تعيين مرجع رسيدگي به شكايات از تخلفات اعضاي هيات مديره و شوراي انتظامي ايتان در امور حرفه‌اي در پرونده واحد، زماني كه تخلف ناشي از وظايف آنها در هيات مديريه يا شوراي انتظامي استان در شوراي انتظامي رسيدگي مي‌شود، مرجع رسيدگي به هر دو موضوع شوراي انتظامي نظام مهندسي ساختمان مي‌باشد.

 

 نظرات ثبت شدهتابلوی اعلانات  

گزارش تصویری  

آرشیو

تبلیغات  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ