شماره: 1785
1396/2/25
اطلاعیه در خصوص کمبود مهندس ناظر در دفاتر نمایندگی بندرگز، گمیشان، کلاله و مراوه تپه
به اطلاع کلیه مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار می رساند با توجه به کمبود مهندس و عدم امکان ارائه خدمان مهندسی در رشته های ذیل، از همکاران علاقه مند دعوت می شود ظرف مدت 48 ساعت تمایل خود جهت ارائه خدمات در شهرهای ذیل را به دفاتر نمایندگی و یا سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان اعلام دارند. دفاتری که دارای مهندس ناظر کافی زیر نیستند عبارتند از:

به اطلاع کلیه مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار می رساند با توجه به کمبود مهندس و عدم امکان ارائه خدمان مهندسی در رشته های ذیل، از همکاران علاقه مند دعوت می شود ظرف مدت 48 ساعت تمایل خود جهت ارائه خدمات در شهرهای ذیل را به دفاتر نمایندگی و یا سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان اعلام دارند. دفاتری که دارای مهندس ناظر کافی زیر نیستند عبارتند از:
گمیشان- نظارت معماری
مینودشت – طراح مکانیک پایه 2 به بالا
بندرگز- طراح و ناظر مکانیک، برق و معماری
مراوه تپه- ناظر معماری پایه 3 به بالا