شماره: 2201
1397/2/9
راه اندازی سایت رسمی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان گلستان
سایت رسمی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان گلستان راه اندازی شد.

راه اندازی سایت رسمی سازمان بسیج مهندسین عمران ومعماری استان گلستان

سایت رسمی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان گلستان راه اندازی شد. مهندسین محترم جهت وارد شدن به سایت بر روی لینک کلیک نمایید.  golestan.omranbasij.ir