شماره: 2203
1397/2/11
قابل توجه مهندسین و همکاران محترم
ضمن گرامیداشت یازدهم اردیبهشت ماه روز کارگر و تبریک این روز به پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان وکلیه ی کارگران زحمتکش، روز پنجشنبه مورخ 97/02/13 سازمان و کلیه دفاتر نمایندگی آن تعطیل می باشد.

قابل توجه مهندسین و همکاران محترم

ضمن گرامیداشت یازدهم اردیبهشت ماه روز کارگر و تبریک این روز به پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان وکلیه ی کارگران زحمتکش،  روز پنجشنبه مورخ 97/02/13 سازمان و کلیه دفاتر نمایندگی آن تعطیل می باشد.