شماره: 2207
1397/2/20
نمایشگاه صنعت ساختمان گلستان
باطلاع مهندسان گرامی می رساند شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ساختمان استان گلستان از تاریخ 19-22 واقع در سایت دایمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان درحال برگزاری است از شما دعوت می گردد از غرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان در این نمایشگاه دیدن فرمایید.

باطلاع مهندسان گرامی می رساند شانزدهمین نمایشگاه تخصصی ساختمان استان گلستان از تاریخ 19-22 واقع در سایت دایمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان درحال برگزاری است از شما دعوت می گردد از غرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان در این نمایشگاه دیدن فرمایید.