شماره: 2467
1398/2/28
اعلام نتایج آزمون های ورود به حرفه مهندسان، کاردان های فنی ساختمان و معماران تجربی بهمن
نتایج آزمون ها از روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۲۶ بر روی سامانه آزمون های ورود به حرفه در سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان قابل مشاهده می باشد.

اعلام نتایج آزمون های ورود به حرفه مهندسان، کاردان های فنی ساختمان و معماران تجربی بهمن ۹۷

نتایج آزمون ها از روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۲۶ بر روی سامانه آزمون های ورود به حرفه در سایت دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان قابل مشاهده می باشد.

لینک مستقیم کارنامه