شماره: 2471
1398/3/8
ابلاغ تعرفه بازرسی گاز خانگی سال 98
خواست بحق مهندسان بازرس گاز به روز شدن تعرفه نظارت و بازرسی گاز خانگی
به گزارش روابط عمومی سازمان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان اظهار کرد: یکی از درخواست‌های مهم جامعه مهندسی واقعی شدن تعرفه خدمات مهندسی بر اساس تورم عمومی کشوراست.

ابلاغ تعرفه بازرسی گاز خانگی  سال 98

خواست بحق مهندسان بازرس گاز به روز شدن تعرفه نظارت و بازرسی گاز خانگی

به گزارش روابط عمومی سازمان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان اظهار کرد: یکی از درخواست‌های مهم جامعه مهندسی واقعی شدن تعرفه خدمات مهندسی بر اساس تورم عمومی کشوراست.

ویزواری افزود: عدم افزایش نرخ خدمات مهندسی اجحاف به مالک و مهندس است، زیرا به دلیل غیر واقعی بودن قیمتها منافع مهندسان و به طبع آن منافع بهره برداران ساختمان ها تأمین نمی شود و اصلاح نرخ خدمات مهندسی منجر به افزایش کیفیت ساخت و ساز و دفاع از حقوق جامعه مهندسی خواهد شد.

رییس سازمان گفت: خواسته بحق مهندسان بازرس گاز بعد از گذشت دو سال تحقق یافت و تعرفه جدید با پیگیری هیات مدیره سازمان مورد بررسی کارشناسی و در نهایت با افزایش 50 درصد نسبت به سال 96 مورد تصویب قرار گرفت.

رییس هیات مدیره سازمان خاطر نشان کرد: هیات مدیره  دوره هشتم سازمان مصمم است تا مسولیت سنگین ناشی از اعتماد جامعه مهندسی استان را به خوبی انجام داده و  تمام تلاش خود را در رعایت مفاد قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و رسیدن به جایگاه واقعی مقام مهندسی به کار بندد.

جهت دریافت فایل تعرفه کلیک نمایید.