شماره: 2646
1398/9/11
تسلیت به مهندس وحید رایگان
جناب آقای مهندس وحید رایگان درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده از خداوند منان برای آن مرحوم طلب آمرزش و مغفرت، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. مراسم هفتمین روز درگذشت آن مرحوم سه شنبه 98/9/12 از ساعت 15 الی 16 در شبستان حضرت فاطمه در امامزاده عبداله گرگان برگزار می گردد.

تسلیت به مهندس وحید رایگان

جناب آقای مهندس وحید رایگان درگذشت پدر گرامیتان را تسلیت عرض نموده از خداوند منان برای آن مرحوم  طلب آمرزش و مغفرت، برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی مسئلت داریم. مراسم هفتمین روز درگذشت آن مرحوم سه شنبه 98/9/12 از ساعت 15  الی 16 در شبستان حضرت فاطمه در امامزاده عبداله گرگان برگزار می گردد.