پیوندها  

اعضای هیئت مدیره از ابتدا تا کنون


اعضای هیات مدیره در دوره ششم


ردیف نام ونام خانوادگی سمت رشته تحصیلی
1 حسین ویزواری ریاست سازمان از سال 91 الی 92-نایب رییس دوم در سالهای 93 الی 94 مکانیک
2 محمد حمیدی دبیر سازمان در سالهای 91 الی92- ریاست سازمان در سالهای 92 الی93-خزانه دار در سالهای 93 الی 94 نقشه برداری
3 علیرضا میرزایی خزانه دار در سالهای 91 الی 92- ریاست سازمان در سالهای 92 الی 93 عمران
4 محمد مشکوتی نایب رییس اول در سالهای 91 الی 92- دبیر سازمان در سالهای 92 الی 93 برق
5 سید مجتبی موسوی نایب رییس اول در سالهای 92 الی 94 عمران
6 سید پیام حسینی نایب رییس دوم در سالهای 91 الی 92 - خزانه دار سازمان در سالهای 92 الی 93 معماری
7 مسعود رضوی نایب رییس دوم در سالهای 92 الی 93- دبیر سازمان در سالهای 93 الی 94 عمران
8 عبدالجلال ایری ریاست سازمان از سال 93 الی 94 شهرسازی
9 حجت اله عامری عضو اصلی عمران
10 آرش جوادی عضو علی البدل عمران
11 عبدالرضا چراغعلی عضو علی البدل معماری
12 محمد رضا آلوستانی عضو علی البدل مکانیک
13 کیوان فرح زاد عضو علی البدل برق
14 کامران کبیری بالاجاده عضو علی البدل نقشه برداری
15 ابراهیم کریمی عضو علی البدل شهرسازی


اعضای هیات مدیره در دوره پنجم


ردیف نام ونام خانوادگی سمت رشته تحصیلی
1 امیر مصباح ریاست سازمان از سال 88 الی 89-خزانه دار سازمان در سالهای 89 الی 90 عمران
2 حجت اله عامری ریاست سازمان از سال 89 الی 91 عمران
3 محمود سپهری نایب رییس اول در سالهای 88 الی 89-خزانه دار در سالهای 90 الی 91 مکانیک
4 احمد سردار زاده مجد نایب رییس اول در سالهای 89 الی 91 عمران
5 عبدالجلال ایری خزانه دار در سالهای 88 الی 89-نایب رییس دوم در سالهای 90 الی91 شهرسازی
6 احمد دادپور نایب رییس دوم در سالهای 88 الی 90 برق
7 کامران کبیری بالاجاده دبیر سازمان در سالهای 88 الی91 نقشه برداری
8 پرهام جانفشان عضو اصلی عمران
9 عبدالرضا چراغعلی عضو اصلی معماری
10 حمید رضا ویزواری عضو علی البدل عمران
11 مراد پژمان عضو علی البدل معماری
12 محمد رضا آلوستانی عضو علی البدل مکانیک
13 کیوان فرح زاد عضو علی البدل برق
14 محمد حمیدی عضو علی البدل نقشه برداری
15 عیسی مهری عضو علی البدل شهرسازی


اعضای هیات مدیره در دوره چهارم


ردیف نام ونام خانوادگی سمت رشته تحصیلی
1 حجت اله عامری ریاست سازمان از سال 85 الی 87 عمران
2 امیر مصباح ریاست سازمان از سال 87 الی 88 عمران
3 حسین ویزواری نایب رییس اول در سالهای 85 الی 88- خزانه دار در سالهای 86 الی 87 مکانیک
4 عبدالله رستگار نایب رییس دوم در سالهای 85 الی 87 معماری
5 سید مهدی حسینی دبیر سازمان در سالهای 85 الی87 عمران
6 احمد دادپور نایب رییس دوم در سالهای 87 الی 88 برق
7 محمود سپهری دبیر و خزانه دار در سالهای 87 الی 88 مکانیک
8 کامران کبیری بالاجاده عضو اصلی نقشه برداری
9 کمال همتی عضو اصلی معماری
10 پرهام جانفشان عضو اصلی عمران
11 صفر علی تیماج عضو علی البدل عمران
12 تهمورث سلطان تبار عضو علی البدل برق
13 حجت یزدویی عضو علی البدل مکانیک
14 رضا طاهری شمیرانی عضو علی البدل نقشه برداری


اعضای هیات مدیره در دوره سوم


ردیف نام ونام خانوادگی سمت رشته تحصیلی
1 امیر مصباح ریاست سازمان در سالهای 82 الی 83 و 84 الی 85 عمران
2 صفر علی تیماج نایب رییس اول و خزانه دار در سالهای 82 الی 83 عمران
3 محمد زیوری دبیر سازمان در سالهای 82 الی83 - ریاست سازمان در سالهای 83 الی 84 عمران
4 محمود سپهری نایب رییس دوم در سالهای 82 الی 83-نایب رییس دوم و خزانه دار در سالهای 83 الی 84 مکانیک
5 کمال همتی نایب رییس دوم و خزانه دار از سال84 الی 85 معماری
6 تورج رضایی دبیر سازمان در سالهای 83 الی85 معماری
7 تهمورث سلطان تبار نایب رییس اول در سالهای 83 الی 85 برق
8 سید مهدی مهیایی عضو اصلی عمران
9 عبدالله رستگار عضو اصلی معماری
10 محمد لطفی عضو علی البدل عمران
11 علی اکبر محمدی عضو علی البدل معماری
12 حسین ویزواری عضو علی البدل مکانیک
13 احمد دادپور عضو علی البدل برق


اعضای هیات مدیره در دوره اول و دوم


ردیف نام ونام خانوادگی سمت رشته تحصیلی
1 رحمت الله یزدان پور ریاست سازمان از سال 78 الی 81 عمران
2 صفر علی تیماج نایب رییس دوم و خزانه دار از سال78 الی 80-نایب رییس اول و خزانه دار از سال 80 الی 82 عمران
3 امیر مصباح ریاست سازمان در سالهای 81 الی 82 عمران
4 محمد زیوری دبیر سازمان در سالهای 78 الی80 عمران
5 محمود رضا کوهستانی نایب رییس اول در سالهای 78 الی 80-نایب رییس دوم در سالهای 80 الی 82 معماری
6 فرزاد نیک زاد عضو اصلی مکانیک
7 تهمورث سلطان تبار عضو اصلی برق
8 مهدی عسکری عضو علی البدل برق
9 سید علی عبدی گرمستانی عضو علی البدل مکانیک
10 نور محمد عظیمی عضو علی البدل معماری
11 علی اکبر صیامی گرجی عضو علی البدل عمران


تابلوی اعلانات  

تبلیغات  

آرشیو  

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان می باشد .
طراحی ، اجرا و پشتیبانی گروه سیمرغ